REGENERACJA GŁOWIC I BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH

Tulejowanie gniazda pompowtryskiwacza

 

Gniazdo pompowtryskiwacza – to inaczej otwór w głowicy, w którym osadzony jest pompowtryskiwacz. Wewnątrz tego otworu znajduje się zakończenie kanału paliwowego. Kanałem tym olej napędowy jest doprowadzany pod ciśnieniem ok. 6 Bar do pompowtryskiwacza. Na skutek drgań powstających w wyniku naciskania krzywki tłoczącej na pompowtryskiwacz, gniazda ulegają stopniowemu odkształceniu (wybijają się). W wyniku powstałych odkształceń (w silnikach z przebiegiem ok 200 tyś.km.)- uszczelnienia (oringi) na popowtryskiwaczu nie są w stanie spełnić swej roli (zatrzymać paliwa w gnieździe) i dochodzi do wycieku paliwa do komory olejowej silnika. Nieszczelność taka objawia się przyrostem ilości oleju, oraz nierówną pracą a także problemami z rozruchem silnika (na skutek spadku ciśnienia paliwa).

Zgodnie z instrukcjami napraw producentów samochodów głowica z wybitymi gniazdami pompowtryskiwaczy powinna być wymieniona. W związku z bardzo wysoką ceną nowej głowicy opracowano technologię naprawy tego problemu. Polega ona na rozwierceniu zniekształconego gniazda i osadzeniu w nim mosiężnej tulejki (nowego gniazda dla pompowtryskiwacza).

Rozwiercanie gniazd pompowtryskiwaczy wymaga niesamowitej precyzji ponieważ wprowadzane tam tulejki zamontowane wyłącznie poprzez połączenie stykowe muszą zapewnić szczelność oraz być odporne przed wyciśnięciem poprzez oddziaływanie wysokiego ciśnienia paliwa oraz drgań wywołanych przez pompowtryskiwacz a także zmiennych temperatur panujących w głowicy.

Rozwiercanie gniazd wykonujemy przy użyciu frezarki CNC amerykańskiej firmy NEWEN. Tulejki osadzamy bez użycia siły (poprzez schładzanie w ciekłym azocie) dzięki czemu podczas montażu nie powstają żadne odkształcenia czy uszkodzenia.

Na regenerację gniazd pompowtryskiwaczy z użyciem powyżej opisanej technologi udzielamy gwarancję 24 miesiące.

 

Call Now Button