REGENERACJA GŁOWIC I BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH

Szlifowanie zaworów

 

Zawory w głowicy silnika spalinowego – pracują w bardzo ciężkich warunkach z powodu wysokiej temperatury i oddziałujących na nie obciążeń, co niejednokrotnie powoduje ich uszkodzenia i  potrzebę naprawy. Zużywają się one zarówno z powodu działania na nie gorących gazów, jak i wskutek uderzeń – „grzybka” zaworu o gniazdo.

Wybijanie się gniazd i zaworów następuje po stosunkowo długim okresie pracy silnika, natomiast wypalanie może nastąpić w dowolnym czasie, zwłaszcza gdy silnik pracuje na ubogiej mieszance, gdy luz między popychaczem i trzonem zaworu jest mały, albo z powodu zacierania się trzonów zaworowych w prowadnicach. Z uwagi na precyzję w dopasowaniu, gniazda i zawory nie powinny być samodzielnie  naprawiane przez użytkownika np. poprzez ich „docieranie”. Winny one być naprawione tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Dysponując nowoczesną, specjalistyczną szlifierką do obróbki przylgni grzybków zaworowych, oraz wyrównywania i fazowania stopek trzonków zaworów  – amerykańskiej firmy Kwik-way – szlifujemy zawory z dokładnością do 0,002mm. Co w połączeniu z precyzyjnym wyfrezowaniem gniazd zaworowych i ustawieniem zaworów gwarantuje długie bezawaryjne ich funkcjonowanie. Po wykonanej czynności przeprowadzamy próbę szczelności – dopasowania zaworu do gniazda.

Call Now Button